LLenya a domicili Sant Celoni
Localització Arbres

Actuació Gener’14-Juny’14

 

A principis de 2014 vam iniciar les actuacions previstes al nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Can Presas pel 2014. Aquestes actuacions han consistit en una aclarida de millora de peus de castanyer a la Unitat d’Actuació 5a i en l’espelagrinatge i la lleva del suro a les Unitats d’Actuació 1a i 2b. Abans de fer l’espelegrinatge i la lleva del suro a aquestes zones de suro i alzina ubcades al sud-est de Can Presas, s’hi va fer una estassada així com una tallada selectiva amb selecció de tanys. Ha estat d’aquesta tallada selectiva d’on hem obtingut la llenya d’alzina aquest any.

L’aclarida de millora de castanyer preten deixar un únic peu de castanyer per soca (a vegades 2) tallant els restants 3-5 peus per soca que hi havia. I és que després de tallar-se arran, el castanyer rebrota ràpidament amb 4-6 peus per soca. Amb aquesta aclarida confiem que el creixement i la qualitat dels peus que mantenim sigui superior i que quan es tallin definitivament els peus restants, podem obtenir fusta de qualitat.

La lleva del suro feta a les unitats 1a i 2b preten obtenir “panes” de suro per a la fabricació de taps de suro (vi, caves, etc.) i de suro triturat. Amb una destral i de forma totalment manual es pela la pell de la part inferior de l’arbre sense danyar-lo. Aquesta “pell” tornarà a créixer…i d’aquí a 14 anys es podrà tornar a pelar. Però per a poder començar a pelar el suro, primer ha de créixer suficientment l’arbre. Un cop aquest arriba a uns 20 cm de diàmetre, se’l pela per primera vegada. Aquesta primera pela (o lleva) s’anomena espelegrinatge i del suro que s’obte se’n diu “pelegrí” no apte per a fer taps de suro.

Per a poder fer l’espelegrinatge i lleva del suro vam passar prèviament per les unitats d’actuació estessant-les per poder passar-hi i treballar els suros i fent una tallada selectiva per eliminar els peus morts, malformats, dominats, etc. tant d’alzina surera com d’alzina.

 

 

Fotografies d’avans (Pendents Actualització)

 

Antes-1

Antes-2

Antes-2

Antes-2

 

Fotografies de Despres (Pendents Actualització)

 

Despues-1

Despues-2

Despues-2

Despues-2

Actuació Octubre’12-Abril’13

 

En l’últim trimestre del 2012 vam iniciar les actuacions de neteja i aclarida de les unitats d’actuació 1.15 i 8.8 ubicades majoritàriament a la zona sud-oest de la finca (al costat del “sot gran”). Aquestes actuacions estaven previstes en l’antic Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Can Preses realitzat el 1994. El 2013 ha entrat en vigor la revisió que el 2012 vam fer del mateix.

Aquests PTGMF són una mena de fotografia de la situació actual del bosc (espècies presents a cada zona o unitat d’actuació, inventari de peus segons la seva classe diamètrica, afectacions externes, etc.). Partint d’aquesta fotografia i en funció de criteris bàsicament tècnics defineixen, per als propers 10-14 anys, quines actuacions cal realitzar i quan, per aconseguir un bosc de més qualitat i totalment sostenible.

L’actuació a la unitat 1.15 va ser bàsicament de neteja per permetre el rebrot del castanyer present en la unitat i el desenvolupament d’una plantació de sureres duta a terme sense molt èxit el 2003.

L’actuació a la unitat 8.8 va pretendre netejar la unitat d’actuació de matoll i sotabosc així com aclarir l’abundant i bonic bosc d’alzines i roures (tallar arbres morts i danyats, tallar arbres per aconseguir la densitat òptima, etc.).

A diferència d’actuacions per la zona en anys anteriors, amb la posada en marxa de LLenya.es a més d’obtenir llenya per al seu procés, comercialització i distribució… hem volgut destinar els peus de roure de bona qualitat (rectes, de 10-20 d’altura i amb diàmetres de 30-50 cm) a la producció de fusta de qualitat. Anteriorment s’havien destinat indistintament per a llenya.

 

 

Fotografies d’avans

 

Antes-1

Antes-2

Antes-2

Antes-2

 

Fotografies de Despres

 

Despues-1

Despues-2

Despues-2

Despues-2